Kaoset är totalt – vi blir omyndigförklarade!

Vad innebär det att vara myndig? Det är nog en fråga man ställer sig ganska ofta i unga år men säkert ganska ofta som vuxen också. Du fyller 18 år och blir myndig, du är helt plötsligt vuxen och får bestämma helt och hållet över ditt eget liv. Alla val du gör får konsekvenser för dig själv och du får göra allting, förutom att handla på bolaget – en konstig grej i sig men en annan diskussion. 

2015-04-22 14.08.42Så här har det sett ut ganska länge i Sverige och jag tror vi alla är ganska nöjda med att få vara myndiga. Nu vill dock regeringen ändra på detta. Inte själva åldersgränsen för när man blir myndig men man kommer sätta hela principen ur spel. För i regeringens värld är det så här just nu. Du fyller 18 år och blir myndig med alla saker som det innebär. Sen är du myndig genom hela livet, precis som det ska vara. Men med ett undantag – när du blir förälder! För då, när du blir förälder, då blir du helt plötsligt mer eller mindre omyndigförklarad! Din möjlighet att själva bestämma, ihop med din partner, hur och när man ska vara föräldraledig, den tar man nu bort. Man börjar med att lagstifta om en 3:e pappamånad men man lägger också in en handlingsplan mot målet att dagarna ska delas 50/50 mellan föräldrarna på sikt. Man ska också ta bort möjligheten att ge dagar till varandra så även den friheten tas bort.

Man anser alltså att trots att du är myndig, du har dessutom satt ett barn till världen och ska bygga en familj, uppfostra ett barn som ska bli framtiden i samhället. Trots det är du inte kapabel till att bestämma när du själv ska vara hemma med ditt barn!? Att uppfostra barnet kan du få göra själv, men vem som ska vara hemma och hur mycket, det får vi inte bestämma själva? Jag tycker faktiskt det har gått för långt!

Jag förstår syftet med det hela. Jag vet att många pappor är hemma minimalt med sina barn vilket är tragiskt. Jag vet att många kvinnor drabbas negativt i yrkeslivet på grund av barnafödsel och mammaledighet. Jag förstår att vi behöver jobba för att det ska bli mer jämställt här, det är inget snack om det! Men att tvinga oss till att dela lika är att sätta all förståelse för hur olika familjesituationer ser ut, ur spel. I vissa familjer kanske det ekonomiskt sett inte går att dela dagarna lika och ändå ha råd att betala räkningarna som ett exempel. I andra går det helt enkelt inte att dela lika. Ta en elitidrottare tillexempel, ska han vara pappaledig från ex antal matcher/tävlingar bara för att Löfven vill det? Hur skulle det se ut? Men som sagt, förståelsen för att familjesituationerna ser olika ut, den finns inte. Alla ska dela lika, kan vi inte det så ska vi nu ändå tvingas till det och jag tycker det är förkastligt!

Lägg hellre fram förslag som uppmuntrar till att dela lika så långt det går, men låt valet vara vårt eget! Vi är myndiga människor som har ansvar för våra egna liv. Vi vet bäst hur vår familjesituation ser ut och därmed också hur vi vill planera vårt livspussel med arbete och föräldraledighet! Stefan Löfven får gärna tycka till över situationen i sin egen familj, men min familj, mina vänners familjer, där ska han inte lägga sig i! Hade vi vilat det hade vi väl gift oss med honom i så fall!

Simon Nyman —| Sharing is Caring |—